Høg fart endrar sjela til Bergensbanen

Skal Bergensbanen byggjast om til høgfartsbane langs noverande trasé, blir det lange tunnelar og lite utsikt for turistar og andre reisande.