Spansk største fremmedspråk ved UiB

Spansk har passert engelsk som det største fremmedspråket ved UiB.