• DOBBELT TAP: Marit Grødem (61) sit att også som rettsleg tapar etter at Høgsteretts kjæremålsutval avviser ny vurdering av påstanden om at Oslo kommune har ansvar for at Irlin Hunstad Grødem (27) døydde i brann som følgje av kommunikasjonssvikt.<p/> ARKIVFOTO: OVE ARNE OLDERKJÆR

Ingen hjelp frå Høgsterett

Stord-enkja Marit Grødem (61) har tapt 250.000 kroner og tiltrua til norsk rettsvesen.