Brannutrykning til Lønningen

Brannvesenet rykket ut etter at det ble observert svart røyk på Lønningen i Ytrebygda. Det viste seg ikke å være brann.