Åtte busser fikk kjøreforbud

Veivesenet ble i dag møtt av sure sjåfører og misfornøyde passasjerer da de hadde storkontroll av busser. Åtte busser fikk bruksforbud.