Punktum i Lappen 9-saken

Fylkesmannen kritiserer feilene som er gjort i utbyggingen av Lappen 9, men gir likevel dispensasjon fra avstandsregelen.