Foreslår riving av tolv hus

Geologene foreslår at tolv av husene på Hatlestad terrasse må rives for å sikre området mot fremtidig rasfare.