Nei til ny EU-debatt

Leiaren i Hordaland Bondelag, Nils T. Bjørke, er forarga på direktøren i Norsk Kjøttsamvirke som har tatt til orde for norsk EU-medlemskap, før eigarane har drøfta spørsmålet.