Kryss i Fløyfjellet eller på Kronstad

Kryss i Fløyfjellstunnelen eller på Kronstad. Det er de mest aktuelle alternativer for en fremtidig Arnatunnel.