- Høy yrkesdeltakelse viktigere enn oljen

Barnehageutbygging og høy andel av kvinner i yrkeslivet har vært viktigere for velferdsutviklingen i Norge enn oljen, mener forsker.