Knusende dom over kjøkkenreformen

Det er solgt 100.000 færre middagsporsjoner årlig etter at kjøkkenreformen ble vedtatt i Bergen kommune. De eldre som bor hjemme spiser heller skiver.