Blåser i brannalarmen

Det nye brannvarslingsanlegget på Fantoft studentby hviner i tide og utide, og mange studenter gir blaffen. Frank Sæthre stoler heller på klatreegenskapene sine.