Ap vil sjekke om sparetiltak er lovlege

Fylkestinget gjer seg no klar til å vedta nye sparepakkar. Rekninga no går til dei svakaste av dei svake, dei med ulike funksjonshemmingar. Arbeidarpartiet vil be fylkesmannen vurdera lovgrunnlaget for dette.