Bergensfar til Strasbourg

Domstolen i Strasbourg skal avgjøre om Norge brøt menneskerettighetene ved å nekte en Bergens-far samvær med barna sine.