Nasjonal lærling-stillstand

Mens veksten i antall inngåtte lærlingkontrakter er meget sterk i Hordaland og Sogn og Fjordane, preges resten av landet av få lærlingplasser, som det blir stadig færre av.