Seks skadd i frontkollisjon

To biler har smelt sammen ved Hjelle bakeri i Hardangerveien i Arna.