- Sjølvsagt har SV ei hand på rattet

Opposisjonen samla seg til frontalåtak mot Regjeringa med bakgrunn i SV sin misnøye med vedtaket om å sende norske jagarfly til Afghanistan.