Alt klart for ny tørrdokk

Endelig er det avgjort: Tørrdokken på Haakonsvern blir utvidet for å kunne gi plass til Sjøforsvarets nye fregatter.