Vegvesenet vil ikke snakke om kosting

Allergiplagene kunne vært færre dersom veiene ble kostet regelmessig. Men Vegvesenet gir ingen klare svar på hva de plikter å gjøre med svevestøvet.