Høyhus-avgjørelse til bystyret

Fylkesmannen har opphevet vedtaket om dispensasjon fra Komite for miljø— og byutvikling. Det er nå opp til bystyret å avgjøre fremtiden til høyhuset på Ørnen fabrikkers tomt.