Nye forbud skal sikre drikkevannet

Sauene skal vekk. Forbud mot å oppholde seg ved Svartediket. Ingen nyplanting eller skogsbilveier i nedbørsfeltene.