• DET NÆRASTE: «Ski Voss»-kampanjen skal overtyda bergensarane om at Voss er det næraste vinterparadiset.<p/>ARKIVFOTO: ARNE HOFSETH

Vinter-Voss samlar kreftene

Etter fleire år med tilfeldige ordningar har aktørane i vinterturismen på Voss samla seg til felles marknadsføring. «Ski Voss» skal pryda bussar i Bergenstrafikken, lysingar i avisene og messestands.