Ventet med å advare om Giardia-epidemi

Det tok seks døgn fra helsemyndighetene slo fast at Bergen hadde en Giardia-epidemi til folk ble bedt om å koke drikkevannet.