• - GRUNDIG VURDERT: Kommuneoverlege Harald Aasen (i midten) sier grundige vurderinger har ligget bak beslutningene som er tatt av Bergen kommunes kriseteam, hvor også informasjonsrådgiver Ragnhild Arnesen og smittevernoverlege Øystein Søbstad sitter.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG

- Har gjort alt vi kunne

Bergen kommunes krisestab for Giardia-epidemien mener de har gjort det de kunne for å informere byens befolkning om epidemien.