• IKKE ØNSKET: – Lover må til for å endre holdningene, mener Sonja Sandbakk og Arnfinn Solberg. De synes ikke det er hyggelig å bli nektet adgang på restauranter og utesteder fordi de har rullende ben. FOTO: EIRIK BREKKE

Gjester i rullestol avvist

Stortinget stemte nylig ned et forslag om at utesteder som ønsker skjenkebevilgning må være tilgjengelige for rullestolbrukere. - Hvorfor er det greit å nekte oss adgang, lurer samboerparet Sonja Sandbakk og Arnfinn Solberg.