Vestlandsrådet seier nei til sjukehusnedlegging

Vestlandsrådet vedtok fredag ein kraftig protest mot nedleggingane av sjukehus i Sogn og Fjordane.