Dommar måtte gå etter tabbe

Meddommar Hans Grov vart i dag fjerna frå dommarsetet i drapssaka i Førde.