Frykter trenering av Hardangerbrua

Applaudert av Carl I. Hagen og Frp mistenker styret for Hardangerbrua venstrestatsråder og byråkrater for å forsøke å trenere brovedtaket.