Elevene også svakere i norsk

Elevene har også fått norsk-problemer Evalueringen av den store skolereformen, Reform 97, slår fast at barna nå har fått større problemer å skrive «godt norsk» enn før reformen.