Tekniske begrensninger

Når brannvesenet eller politiet får inn en nødmelding, kan de koble på AMK-sentralen slik at alle tre enhetene får samme informasjon samtidig.