Triumfferd for Lewis

Skepsis er blitt til beundring. Londonadvokaten Lewis Gordon Pugh er blitt helt i Sogn, og blir heia fram på symjeturen utover fjorden.