Vil ikke drapstiltale husvert

Statsadvokaten mener det ikke er grunnlag for å drapstiltale husverten til avdøde Mentz Dankert Løtvedt (59).