• MULIG PLASSERING: Det nye klageorganet for helsesaker skal legges til Bergen, og en mulig plassering er i nærheten av Haukeland universitetssykehus. Men organet vil være rent statlig, og uavhengig fra helseregionene.

Flytter 100 statlige arbeidsplasser til Bergen

Pasientskadenemnda skal ut av Oslo. Bergen får nytt klageorgan for helsetjenesten.