• PÅBYGG: Tillbygget mot Fjøsangerveien kom i 1955 så kan man synes hva man vil om det.<p/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Sekundærstasjon med schwung

Huset er et teknisk kulturminne fra den gang - som før sagt i denne serien - det fulgte prestisje med tekniske bygninger. Men man ser den kanskje ikke i den farten det går med gjennom Fjøsangerveien.