Milliardbudsjett i boks

Bybudsjettet for 2007 ble som ventet vedtatt i kveld. 11 milliarder ble fordelt.