Det grusomme året

Noreg vart i 2006 råka av ein av historias største matskandalar. 18 barn vart sjuke av å ha fått i seg E.coli-bakterien gjennom kjøt. Eit av barna døydde.