Treft av ras

– Hadde eg kjørt berre eit halvsekund fortare, ville eg vore ferdig. Det er sikkert.