Flaskepost nådde fram til slutt

Flaskeposten som Sara Boge sende då ho var fire og eit halvt år, reiste ikkje så langt, men tok seg dess betre tid på turen.