Ser på konsekvenser av å stenge testanlegg

To hemmeligholdte rapporter om driften av Teknologisenter Mongstad (TCM), viser at det er usikkert om det vil bli drevet videre etter 2017.