• TILTAK MOT ANGST: Kommunepsykolog i Fjell kommune, Anja Høye Rogde, er leder for prosjektet som tar sikte på å lære ungdommer å håndtere sin egen angst. FOTO: Rune Meyer Berentsen

Hjelper unge med angst

Helsesøstre skal lære ungdom å håndtere angstsymptomer, før det utvikler seg til en psykisk lidelse.