• TAR Nav HJEM: Fra et basekontor her på Breistein drar booppfølgingstjenesten i Åsane hjem til brukerne, blant annet med tilbud om å ordne Nav-tjenester hjemme. Nå vil Bergen kommune ha mer av det. - Vi har veldig god erfaring med å gjøre det slik, sier avdelingsleder Kjell Fjeldstad, her sammen med spesialterapeut Benedikte Jensen. FOTO: Vegar Valde

Hjemmebesøk skal redusere Nav-trøbbel

Mer sosialtjenester hjemme hos brukerne skal redusere trusler og vold ved Nav-kontorene.