• (1/2)
    «HAR LIVETS RETT»: - Hvis vi skulle bli frarøvet kirkens innhold og funksjon, ville det være et slag under beltestedet for en hardt prøvet bydel, sier Åsta Årøen, frivillighetskoordinator i Løvstakksiden menighet, her utenfor Solheim kirke. FOTO: RUNE NIELSEN

- Kirken er mer enn kun gudstjenester

Bergen kirkelige fellesråd skal vurdere nedleggelse av sentrumskirker. - Da må man se på mer enn bare fremmøtet på gudstjenestene, sier Åsta Årøen.