• Ulykken skjedde i påkjøringsområdet til Askøybrua, der det er flere felt i hver retning. FOTO: ESPEN SIVERTSEN (via 2211)

Tre biler kolliderte ved Askøybrua

Kolliderte ved påkjøringen til broen.