Brødrene Ulveseth AS klaget på overtredelsesgebyret de har fått fra kommunen etter brannen på det ombygde Radisson-hotellet på Bryggen i 2012. Men byrådet lemper ikke på gebyret, som er det største kommunen kan gi et foretak for brudd på plan— og bygningsloven.

- Jeg tør ikke si om vi har gitt et gebyr i den størrelsesorden tidligere, men det er i hvert fall veldig sjelden, sier byggesakssjef Petter Wiberg.

Måtte evakuere

Kommunen hevder at entreprenøren ikke hadde sørget for gode nok rutiner for å oppdage branntilløp, samtidig som det bodde 163 gjester på hotellet. Dette satte personer i fare, skriver byggesaksavdelingen i begrunnelsen. Saken startet i mai 2012. Hotellet var da under ombygging, men holdt åpent deler av virksomheten. Både 16. mai og på selve nasjonaldagen begynte det å brenne i delen der det pågikk rivningsarbeider.

Bakgrunnen var at gnister fra en vinkelsliper antente en fuge i gulvet i Bugården 16. mai. Dagen etter blusset brannen opp igjen.

163 gjester måtte evakueres. Brannvesenet fikk raskt slukket branntilløpet, men de varslet bygningsmyndighetene, fordi brannens omfang kunne tyde på at sikkerheten under arbeidene ikke var tilstrekkelig ivaretatt.

Sprinkleranlegget slått av

Kommunens folk konstaterte at det ikke var utført tilstrekkelige brannforebyggende tiltak. Blant annet var det ikke ført logg over når sprinkleranlegget var koblet ut, og om det i så fall var et system for midlertidig deteksjon i Bugården, der brannen startet.

I mars 2013 ble derfor ­Brødrene Ulveseth ilagt et over­tredelsesgebyr på 200.000 kroner, som er den høyeste summen kommunen kan bøtelegge en utbygger.

«Den aktuelle byggeplassen var en del av et hotell i drift, som ligger i tett trehusbe­byggelse i umiddelbar tilknytning til Bryggen, som står oppført på UNESCOS­ verdensarvliste», skriver seksjonsleder Øystein Andersen i sin begrunnelse.

Skylder på underleverandør

Brødrene Ulveseth klaget på gebyret, og viste til at rivningsarbeidene ble utført av en underleverandør, Veolia. Ifølge Brødrene Ulveseths advokat, Magne Revheim, var avtalen at Veolia ikke skulle bruke vinkelsliper til det planlagte arbeidet.

«Branntilløpet har direkte sammenheng med utført arbeid i strid med instruks, og er dermed utenfor Brødrene Ulveseth AS kontroll», skriver Revheim.

Han skriver videre at ­Brødrene Ulveseth heller ikke ble varslet om branntilløpet 16. mai, og dermed ikke hadde ­mulighet til å gjøre noe for å hindre oppblussingen.

Til det svarer byrådet at firmaet ikke får gebyr fordi brannen startet, men fordi det ikke var gjort nødvendige tiltak for å oppdage og slukke branntilløp. At det var en underleverandør som utførte arbeidet, har ikke betydning all den tid Brødrene Ulveseth som ansvarlig ut­førende har ansvaret for slike tiltak.

- Dette er en prinsipielt inte­ressant diskusjon. Vi mener jo at det i så fall er et forhold mellom Brødrene Ulveseth og under­leverandøren, sier Wiberg.

Revheim mener kommunen tar feil når den hevder at det ikke ble ført skjema over drift av sprinkleranlegget. Når det gjelder midlertidig deteksjon, var dette umulig å utføre i Bugården, mener advokaten.

Torsdag skal saken opp i ­komité for miljø og byutvikling.