Fredagens fylkesårsmøte i Hordaland Senterparti viste at partiet ikke bare er delt på landsbasis. Også internt i fylkeslaget er det uenighet om hvem man bør satse på som Hordalands kandidat til sentralstyret i Sp.

Både stortingsrepresentant Kjersti Toppe og tidligere statssekretær Sigrid Brattabø Handegard er aktuelle kandidater.

— Jeg er blitt forespurt av flere lokallag, og har stilt meg til disposisjon. Jeg har lyst til å være med å bidra til at vi får et sterkt Sp igjen, sier Handegard.

Hun mener selv at hun er en av flere gode kandidater fra fylket.

— Min fordel er kanskje at jeg kan se det hele litt utenfra, sier hun.

- Ubeskjedne trøndere

Kjersti Toppe sier at hun ikke vil lansere seg selv, men at det er naturlig at hun ønsker å sitte i sentralstyret.

— Jeg er vara til sentralstyret i dag, og vil selvsagt vurdere det hvis jeg blir spurt av en valgkomité. Men dette tar jeg med knusende ro, sier hun.

Mange i Hordaland Sp mener det er naturlig ikke bare at fylket blir representert i sentralstyret, men at et av vestlandsfylkene får den ene nestlederposisjonen.— Det er ingen grunn til at vi skal være mindre beskjedne enn trønderne, som sier at det er selvsagt å ha en trønder i ledertrioen. Vi er også en Sp-bastion, sier Brattebø Handegard.

Kandidat-forvirring

Innen 27. februar skal alle fylkeslagene sende inn sine forslag på hvilke ni som bør sitte i det nye sentralstyret i Sp. Før den tid skal lokallagene komme med innspill til fylkesstyret.

Det oppsto en del forvirring om fylkesstyrets rolle på årsmøtet i går.

— Jeg er glad for å meddele at fylkesstyret stiller seg bak Kjersti Toppe som vår kandidat for sentralstyret. Hun står for de verdiene Sp trenger dersom vi skal tiltrekke oss nye velgere, sa styremedlem Jon Askeland (Radøy Sp) fra talerstolen.

Det fikk flere til å reagere, og presisere at fylkesstyret ikke hadde gjort noe vedtak.— Det stemmer at vi på et tidligere tidspunkt samlet oss rundt Toppe. Men nå er det kommet nye innspill fra lokallagene, og de skal vi ta med i vurderingen, sier fylkesleder Jostein Ljones.

Flertall for Handeland

Etter det BT kjenner til, har et flertall av lokallagene så langt gått inn for Handegard fremfor Toppe. Dermed kan det bli en lokal kamp mellom dem.

— Det er ikke realistisk med to hordalendinger i sentralstyret, sier Ljones.

Flere støttet Toppe fra talerstolen. Askeland mener hun er en soleklar nestlederkandidat.

— Nå har Geir Pollestad fra Rogaland sagt at han ikke er aktuell som nestleder, og Sogn og Fjordane har få kandidater. Da kan Kjersti være den som representerer Vestlandet i ledertrioen, sier han.

Toppe sier hun ikke har tenkt i de baner, men vil ikke utelukke noe.

Gikk ut mot Borten Moe

Heller ikke på dette Sp-møtet var det mulig å komme utenom elefanten i rommet. Dager etter at delegater på Nord-Trøndelag Sp sitt årsmøte hadde bedt kritikerne av Ola Borten Moe om å holde kjeft, var det nettopp det de ikke gjorde.

— Dersom nominasjonskomiteen skal levere en samlet innstilling, er det umulig å ha med Borten Moe i ledertrioen. Han er for splittende og kommer med altfor mange soloutspill, sa Steinulf Tungesvik, også han tidligere statssekretær.Tungesvik undestreker at Borten Moe godt kan sitte i sentralstyret, bare han ikke er i ledertrioen. Ove Sverre Bjørdal i Bergen Sp klarte heller ikke å dy seg:

— Borten Moe var en belastning for Sp i forrige valgkamp, med sitt utspill om oljeboring i Lofoten. Vi ba ham holde seg vekke fra Bergen, og etter det steg vi på meningsmålingene. Det er mulig at han blir voksen en gang, men jeg tillater meg å være skeptisk, sa Bjørdal.

Pollestad forsvarer Moe

Stortingsrepresentant Geir Pollestad, som var hovedtaler, mener tvert imot at det bør være plass til Borten Moe i ledelsen.

— Jeg har veldig sans for Ola som type, og synes han har fått et ufortjent rykte som miljøfiende. Han gjorde veldig mye for fornybar energi som minister. Jeg er ikke enig med ham i alt, men det må være rom for en person som ham i Sps ledelse, sier rogalendingen som selv har sagt at han er uaktuell som nestleder.

— Men er ikke Borten Moe splittende for partiet?

— Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av to fløyer i Sp. Det er ingen, heller ikke Ola, som ønsker at Sp skal samarbeide med Høyre igjen. Det er brukt altfor sterke ord fra flere hold i denne saken. Nå tror jeg de fleste er lei og vil ha ro, sier Pollestad.