- Vi er fornøyde med at Helsetilsynet gir legen en advarsel. Men dette er en mild straff når vi vet hva dette har gjort med Nora og hvordan livet vårt er blitt. Dette har rammet oss alle hardt, sier mamma Siri Hagerup-Jenssen (36).

Tilsynet slår fast at legens handlinger er «egnet til å medføre en fare for sikkerheten i helsetjenesten og egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning».

I Houston i USA sitter en familie med en 18 måneder gammel jente. De har det tøft. Livet er ikke blitt sånn de hadde sett for seg da de dro hjem til Norge og ville ha en sikker fødsel på KK. I dag har Nora diagnosen infantile spasmer, cerebral parese og kortikal synshemming. Hun har gått på åtte ulike epilepsimedisiner.

Går på tunge medisiner

Den lille jenten deres kan verken holde ting, sitte oppreist eller snakke. Store deler av dagen må hun bæres rundt. I perioder har hun hatt 10-15 spasmer om dagen. Akkurat nå gjør tunge medisiner at hun slipper det. Pappa Brian Davis (38) er hjemme på heltid. Det er ikke mulig for begge foreldrene å være i jobb.

De går videre med saken og fremmer krav om oppreisningserstatning for både mor og datter. Kravet går både mot legen personlig og Helse Bergen, og er i 100.000 kronersklassen.

Kom aldri ned

Nora hadde ligget i magen til Siri Hagerup-Jenssen ti dager på overtid i slutten av august 2012. Frem til da hadde alle kontroller vist at alt var normalt.

Under den dramatiske fødselen gikk keisersnittalarmen først syv timer etter at fødselen var i gang. Da hadde Noras hjerterytme vært alarmerende i flere timer. Det var også mange andre signaler på at ikke alt var som det skulle. Da keisersnitt­alarmen endelig gikk, ble barnet født livløst og uten pust.

Legen som var til stede i fødestuen prøvde flere ganger å tilkalle overlegen som hadde bakvakt. Overlegen kom aldri.

Det var usikkerhet rundt måling av barnets hjerteslag, men bakvakten mente den var «overveiende normal». Nå fastslår Helsetilsynet at allerede her var det forandringer som tilsa at fosteret kunne være utsatt for oksygenmangel.

Har fått erstatning

- Keisersnittet ble tatt minst tre timer for sent, det slår papirene fra Norsk Pasientskadeerstatning fast, sier Hagerup-Jenssen.

Familien er tilkjent erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning, men beløpet er ikke klart.

Helsetilsynet har valgt å ikke gi advarsel til legen som var i føde­stuen. De konkluderer med at vedkommende ikke ble gitt «den bistand du hadde behov for, særlig mot slutten av fød­selen».

BT har ikke fått tak i legen som har fått advarsel. Det har heller ikke KK, fordi legen er i permisjon.

- Som avdeling ser vi alvorlig på at en av våre kolleger har fått en advarsel. Enhver lege som får en advarsel vil ta det svært alvorlig. Denne fødselen er et eksempel på en alvorlig hendelse. Det går galt i flere ledd, slik at resultatet blir veldig uheldig. Alle sykehus opplever dette en sjelden gang, og vi jobber kontinuerlig for å forhindre det, sier konstituert klinikkdirektør ved KK, Susanne Albrechtsen.

Beklager til familien

Bakvakten kom på rommet til Hagerup-Jenssen og beklaget dagen etter fødselen. Siden har de ikke hørt noe fra KK.

- Vi beklager veldig, veldig sterkt at dette har fått så alvorlige konsekvenser for barnet. Vi er veldig lei oss for at de ikke fikk hjelp på det rette tidspunktet. Vi håper de får den hjelpen de trenger i fremtiden, sier Albrechtsen.

- Talk is cheap. Deres påstand om at dette er noe som skjer en sjelden gang, stemmer ikke med innholdet i Fylkeslegens tilsynsrapport fra 2013 , sier Davis.

ALVORLIGE SKADER: Nora ble skadet for livet på grunn av feil og sommel på fødestuen. Keisersnittet ble tatt minst tre timer for sent, ifølge Norsk Pasientskadeerstatning.