• KONTROVERSIELLE MASTER: Kraftlinjen som skal sørge for kraft til Midt-Norge fra Sogn har møtt på store kontroverser i Bremanger kommune. Nå har Staten tapt i Borgating lagmannsrett, en seier til grunneierne som ironisk nok vil få lite å si for den videre byggingen. FOTO: Øystein Torheim

Staten tapte i kraftlinjesaken

Grunneiere vant, men Statnett vil fortsette byggingen av kraftlinjen i naturreservatet Sørdalen i Bremanger.