— Kjøkkenet er skittent, både på berøringspunkt, veggflater og gulv. Mange av håndvaskene på kjøkkenet var bare stilt på kaldt vann og i en håndvask på personaltoalett kom det ikke varmt vann i det hele tatt. Det gjør at vi stiller spørsmål til om rutiner for håndvask er gode nok, heter det i en tilsynsrapport fra Mattilsynet.

- Alvorlige mangler

I rapporten skriver Mattilsynet at de vurderer virksomheten som mindre bra.

— Rapporten viser at dette er alvorlige mangler for et kjøkken med så mye tilberedning av mat. Vi kan ikke utelukke at det kan oppstå forhold som kan gi matforgiftning ved slike forhold, sier seniorinspektør i Mattilsynet ved distriktskontoret Bergen og omland, Margrethe Wold.

Det var nettopp etter en melding om en mulig matforgiftning hos Bølgen & Moi i Bergen, at Mattilsynet troppet opp på en uanmeldt inspeksjon i begynnelsen av denne måneden.

— Dette var en inspeksjon etter en bekymringsmelding, og det vi fant viste at det var grunn til bekymring, sier førsteinspektør Kari Bjørnevoll ved Mattilsynet i Hordaland.

Bjørnevoll forteller at det var flere personer i et selskap som ble syke etter å ha spist på restauranten.

Skittent kjøkken

I rapporten står det at Mattilsynet får opplyst at rutiner for renhold og orden ikke har vært godt nok fulgt opp siste uke på grunn av fravær hos personalet.

— Skal det være drift i kjøkkenet ved stort fravær av personale, er det viktig at aktiviteten ved kjøkkenet tilpasses den bemanning en har og at rutiner for renhold ikke blir nedprioritert, sier Bjørnevoll.

Bjørnevoll forteller at de etter inspeksjonen fikk nok en melding fra en person som hadde blitt syk av maten.

— Det er viktig at folk melder fra dersom de blir syke eller oppdager dårlig hygiene ved restaurantbesøk, slik at vi kan ta tak i det, sier hun.

- Maten er ikke farlig

Adm. direktør i Bølgen og Moi, Harald Berger, blir trist når han må kommentere rapporten fra Mattilsynet om restauranten i Bergen.

— Det er utrolig frustrerende. Vi ønsker alltid å være bedre enn lovverket og kravene. Her har vi tråkket over én gang, og blitt irettesatt som vi skal, sier Berger.

Han ønsker ikke å kommentere om noen har blitt matforgiftet.

— Det er for tidlig å si, fordi vi ikke har fått rapporten fra den bakterietesten vi med en gang gjennomfører når folk forteller oss at de ble syke av maten vår. Smitten kan foreløpig komme fra andre kilder, men det er en svært beklagelig hendelse uansett, sier Berger.

Det skal ikke være farlig å spise maten på restauranten, lover han.

— Rutinesvikten ble løst samme dag, før vi fikk rapporten av Mattilsynet. Dette er et dokument vi jobber ut fra og det skal ikke skje igjen, sier Berger.

Utelukker ikke matforgiftning

Mattilsynet har nå gitt varsel om pålegg og ber blant annet Bølgen & Moi å revidere internkontrollsystemet, slik at alle rutiner og aktiviteter i kjøkkenet er beskrevet.

Tilsynet påpeker også at enkelte punkt i kjøkkenet har behov for vedlikehold, og ber dem blant annet å bytte pakning rundt håndvasker, bytte ut slitte og ødelagte takplater og slipe eller bytte ut slitte skjærebrett.

— Det er vanskelig å gjennomføre et godt renhold når overflater er slitte. Det vil samle seg smuss i gliper som er vanskelig å fjerne. Alle håndvasker skal også ha varmt vann og ha tilgjengelig såpe og papir i umiddelbar nærhet. Mattilsynet vurderer regelbruddet som brudd på næringsmiddelregelverket, står det i rapporten.

Mattilsynet understreker at dette er et varsel om vedtak, og at ingenting blir fattet før bedriften får anledning til å uttale seg. Den fristen er satt til 20. februar.