• Laurdag skreiv BT om Werner Petterson Solheim som blei grovt mishandla av tre skule­kameratar på Etne vidare­gåande skule. FOTO: Bjørn Erik Larsen

- Politisommel gjorde det verre for mobbeofferet

I fleire månadar blei Werner Petterson Solheim mishandla av tre skulekameratar. Det tok nesten tre år frå saka blei meldt til politiet før den kom opp i retten.