Nektar å dø av overvekt

Har vore utsett for to ulukker som begge kunne teke livet hans.